San Pietro

San Pietro

98039 Taormina ( ME )
Via Pirandello, 50,
Dista 0,66 km dal centro